Interakcja CBD z lekami

Dużą zaletą #CBD jest jego dobra #tolerancja i mało działań niepożądanych. Należy jednak uważać na interakcje, które może dawać z dość dużą grupą leków, co związane jest z jego metabolizmem oraz inhibicją cytochromu p450.
Przy najczęściej stosowanych, niskich dawkach CBD (10-25 mg/dobę) większość interakcji jest głównie potencjalna, czyli niekoniecznie odczujemy jej skutki.

Pamiętajmy jednak, że #kannabidiol może doprowadzić do wzrostu stężenia we krwi takich leków jak: antybiotyki makrolidowe, benzodiazepiny, opioidy, barbiturany, niektóre statyny, sildenafil, warfaryna, leki przeciwhistaminowe, niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, beta-blokery.

Uważać powinny osoby stosujące #leki przeciwzakrzepowe (np. dabigatran czy rywaroksaban). Muszą one monitorować wskaźnik INR. CBD zwiększa bowiem ryzyko powstania niebezpiecznych skrzepów w tętnicach lub żyłach. Interakcje w niektórych przypadkach są zamierzone – jeśli terapia jest kontrolowana przez lekarza – ponieważ potęgują efekt przeciwbólowy, przeciwlękowy, przeciwdepresyjny czy przeciwpsychotyczny.